A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy

Powiat jędrzejowski 

jędrzejowski
brak 5.83% 6.64% 7.46% 8.27% 9.09% 9.90% 10.71% 11.53% 12.34% 13.16%
danych 6.63% 7.45% 8.26% 9.08% 9.89% 10.70% 11.52% 12.33% 13.15% 13.97%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:71 898
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:12 895
Liczba ważnych kart:12 894
Frekwencja wyborcza:17.94%
Liczba głosów ważnych:12 308
% głosów ważnych:95.46%
Liczba głosów na listy komitetu:1 275
% 10.36%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Imielno 3 653  567  567  540  35  6.48
Jędrzejów 23 610  4 731  4 730  4 551  636  13.97
Małogoszcz 9 397  1 783  1 783  1 697  99  5.83
Nagłowice 4 177  618  618  584  55  9.42
Oksa 3 854  635  635  600  45  7.50
Sędziszów 10 640  1 960  1 960  1 870  205  10.96
Słupia 3 558  507  507  461  43  9.33
Sobków 6 867  1 146  1 146  1 093  97  8.87
Wodzisław 6 142  948  948  912  60  6.58
Ogółem 71 898  12 895  12 894  12 308  1 275  10.36
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
SENYSZYN Joanna 803 62.98 6.52
SZEJNA Andrzej Jan 236 18.51 1.92
ŻURAWSKI Maciej Stanisław 50 3.92 0.41
JASKIERNIA Jerzy Andrzej 81 6.35 0.66
PIETRZYK Sławomir Jan 12 0.94 0.10
ROMANOWSKA Irena Anna 28 2.20 0.23
BERNAT Franciszek Jan 6 0.47 0.05
ORKISZ Jan 15 1.18 0.12
BARTEL Barbara 14 1.10 0.11
BIESIADA Dominika Anna 30 2.35 0.24