A  A+ A+

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Powiat jędrzejowski 

jędrzejowski
brak 27.77% 29.57% 31.36% 33.16% 34.95% 36.75% 38.55% 40.34% 42.14% 43.93%
danych 29.56% 31.35% 33.15% 34.94% 36.74% 38.54% 40.33% 42.13% 43.92% 45.73%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:71 898
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:12 895
Liczba ważnych kart:12 894
Frekwencja wyborcza:17.94%
Liczba głosów ważnych:12 308
% głosów ważnych:95.46%
Liczba głosów na listy komitetu:4 160
% 33.80%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Imielno 3 653  567  567  540  190  35.19
Jędrzejów 23 610  4 731  4 730  4 551  1 418  31.16
Małogoszcz 9 397  1 783  1 783  1 697  776  45.73
Nagłowice 4 177  618  618  584  187  32.02
Oksa 3 854  635  635  600  169  28.17
Sędziszów 10 640  1 960  1 960  1 870  611  32.67
Słupia 3 558  507  507  461  128  27.77
Sobków 6 867  1 146  1 146  1 093  399  36.51
Wodzisław 6 142  948  948  912  282  30.92
Ogółem 71 898  12 895  12 894  12 308  4 160  33.80
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
LEGUTKO Ryszard Antoni 617 14.83 5.01
DUDA Andrzej Sebastian 658 15.82 5.35
TERLECKI Ryszard Iwon 24 0.58 0.19
GOSIEWSKA Beata Barbara 2 488 59.81 20.21
MURZYN Leszek 38 0.91 0.31
PALUCH Anna 38 0.91 0.31
BARTUŚ Barbara Halina 15 0.36 0.12
PĘK Bogdan Marek 144 3.46 1.17
BUBULA Barbara Ewa 94 2.26 0.76
CZESAK Edward Stanisław 44 1.06 0.36