A  A+ A+

Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro

Powiat konecki 

konecki
brak 6.37% 7.98% 9.59% 11.20% 12.81% 14.42% 16.02% 17.63% 19.24% 20.85%
danych 7.97% 9.58% 11.19% 12.80% 14.41% 16.01% 17.62% 19.23% 20.84% 22.46%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:69 267
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:13 614
Liczba ważnych kart:13 614
Frekwencja wyborcza:19.65%
Liczba głosów ważnych:13 029
% głosów ważnych:95.70%
Liczba głosów na listy komitetu:1 639
% 12.58%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Fałków 3 941  503  503  471  30  6.37
Gowarczów 3 849  631  631  596  45  7.55
Końskie 30 493  6 853  6 853  6 598  736  11.15
Radoszyce 7 407  1 298  1 298  1 243  122  9.81
Ruda Maleniecka 2 705  738  738  698  51  7.31
Słupia (Konecka) 2 814  487  487  469  74  15.78
Smyków 2 997  579  579  559  43  7.69
Stąporków 15 061  2 525  2 525  2 395  538  22.46
Ogółem 69 267  13 614  13 614  13 029  1 639  12.58
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ZIOBRO Zbigniew 563 34.35 4.32
WŁOSOWICZ Jacek Władysław 647 39.48 4.97
MULARCZYK Arkadiusz 19 1.16 0.15
SIARKA Edward 23 1.40 0.18
MALEC Lucyna 12 0.73 0.09
KIJ Beata Elżbieta 344 20.99 2.64
GILARSKI Mirosław Jan 9 0.55 0.07
GŁOZAK-ZEMAN Kinga Małgorzata 6 0.37 0.05
KRAMARCZYK Andrzej Antoni 10 0.61 0.08
RAKOCZY Agnieszka Edyta 6 0.37 0.05