A  A+ A+

Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia

Powiat konecki 

konecki
brak 0.00% 0.06% 0.13% 0.19% 0.26% 0.32% 0.38% 0.45% 0.51% 0.58%
danych 0.05% 0.12% 0.18% 0.25% 0.31% 0.37% 0.44% 0.50% 0.57% 0.64%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:69 267
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:13 614
Liczba ważnych kart:13 614
Frekwencja wyborcza:19.65%
Liczba głosów ważnych:13 029
% głosów ważnych:95.70%
Liczba głosów na listy komitetu:32
% 0.25%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Fałków 3 941  503  503  471  0.00
Gowarczów 3 849  631  631  596  0.17
Końskie 30 493  6 853  6 853  6 598  16  0.24
Radoszyce 7 407  1 298  1 298  1 243  0.24
Ruda Maleniecka 2 705  738  738  698  0.43
Słupia (Konecka) 2 814  487  487  469  0.64
Smyków 2 997  579  579  559  0.00
Stąporków 15 061  2 525  2 525  2 395  0.25
Ogółem 69 267  13 614  13 614  13 029  32  0.25
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
BACHLEJ Joanna Maria 9 28.13 0.07
BRONIEWICZ Michał Paweł 3 9.38 0.02
KISIELEWSKI Łukasz Piotr 5 15.63 0.04
KALISZ Katarzyna Anna 2 6.25 0.02
SKWARŁO Cezary Szczepan 2 6.25 0.02
JANIK Katarzyna Edyta 6 18.75 0.05
PASZCZA Bartosz Marek 1 3.13 0.01
KOWRYGO Marcin Andrzej 4 12.50 0.03