A  A+ A+

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Powiat opatowski 

opatowski
brak 15.32% 17.67% 20.02% 22.37% 24.72% 27.08% 29.43% 31.78% 34.13% 36.48%
danych 17.66% 20.01% 22.36% 24.71% 27.07% 29.42% 31.77% 34.12% 36.47% 38.83%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:45 169
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:10 613
Liczba ważnych kart:10 612
Frekwencja wyborcza:23.50%
Liczba głosów ważnych:9 936
% głosów ważnych:93.63%
Liczba głosów na listy komitetu:2 621
% 26.38%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Baćkowice 4 149  852  851  812  300  36.95
Iwaniska 5 637  1 323  1 323  1 231  478  38.83
Lipnik 4 641  779  779  741  200  26.99
Opatów 10 150  2 648  2 648  2 483  747  30.08
Ożarów 9 090  2 261  2 261  2 107  375  17.80
Sadowie 3 444  835  835  766  174  22.72
Tarłów 4 605  986  986  928  214  23.06
Wojciechowice 3 453  929  929  868  133  15.32
Ogółem 45 169  10 613  10 612  9 936  2 621  26.38
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
LEGUTKO Ryszard Antoni 496 18.92 4.99
DUDA Andrzej Sebastian 289 11.03 2.91
TERLECKI Ryszard Iwon 32 1.22 0.32
GOSIEWSKA Beata Barbara 1 480 56.47 14.90
MURZYN Leszek 24 0.92 0.24
PALUCH Anna 28 1.07 0.28
BARTUŚ Barbara Halina 9 0.34 0.09
PĘK Bogdan Marek 202 7.71 2.03
BUBULA Barbara Ewa 44 1.68 0.44
CZESAK Edward Stanisław 17 0.65 0.17