A  A+ A+

Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia

Powiat ostrowiecki 

ostrowiecki
brak 0.11% 0.17% 0.22% 0.28% 0.33% 0.39% 0.44% 0.50% 0.55% 0.61%
danych 0.16% 0.21% 0.27% 0.32% 0.38% 0.43% 0.49% 0.54% 0.60% 0.66%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:94 198
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:17 039
Liczba ważnych kart:17 038
Frekwencja wyborcza:18.09%
Liczba głosów ważnych:16 374
% głosów ważnych:96.10%
Liczba głosów na listy komitetu:75
% 0.46%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Ostrowiec Świętokrzyski 59 718  11 490  11 489  11 153  61  0.55
Bałtów 3 085  654  654  582  0.17
Bodzechów 11 144  1 934  1 934  1 843  0.11
Ćmielów 6 327  1 012  1 012  960  0.31
Kunów 8 221  1 120  1 120  1 062  0.66
Waśniów 5 703  829  829  774  0.13
Ogółem 94 198  17 039  17 038  16 374  75  0.46
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
BACHLEJ Joanna Maria 18 24.00 0.11
BRONIEWICZ Michał Paweł 10 13.33 0.06
KISIELEWSKI Łukasz Piotr 5 6.67 0.03
KALISZ Katarzyna Anna 15 20.00 0.09
SKWARŁO Cezary Szczepan 4 5.33 0.02
JANIK Katarzyna Edyta 10 13.33 0.06
PASZCZA Bartosz Marek 4 5.33 0.02
KOWRYGO Marcin Andrzej 9 12.00 0.05