A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina

Powiat pińczowski 

pińczowski
brak 1.93% 2.09% 2.24% 2.40% 2.55% 2.71% 2.86% 3.02% 3.17% 3.33%
danych 2.08% 2.23% 2.39% 2.54% 2.70% 2.85% 3.01% 3.16% 3.32% 3.48%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:34 550
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:6 091
Liczba ważnych kart:6 091
Frekwencja wyborcza:17.63%
Liczba głosów ważnych:5 847
% głosów ważnych:95.99%
Liczba głosów na listy komitetu:156
% 2.67%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Działoszyce 4 431  649  649  623  12  1.93
Kije 3 745  648  648  615  13  2.11
Michałów 3 885  615  615  575  20  3.48
Pińczów 18 589  3 549  3 549  3 427  97  2.83
Złota 3 900  630  630  607  14  2.31
Ogółem 34 550  6 091  6 091  5 847  156  2.67
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
GOWIN Jarosław Adam 123 78.85 2.10
BIELAN Adam Jerzy 7 4.49 0.12
PUCHAŁA Jan 11 7.05 0.19
EMILEWICZ Jadwiga Katarzyna 1 0.64 0.02
CIEŚLAK Michał 2 1.28 0.03
KRZYWDZIŃSKA Ewa Alicja 5 3.21 0.09
AUGUSTYN Paweł Piotr 1 0.64 0.02
JÓŹWIK Anna Irena 3 1.92 0.05
SADKIEWICZ Łukasz 2 1.28 0.03
TWORZYDŁO-WOŹNIAK Iwona Maria 1 0.64 0.02