A  A+ A+

Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Powiat pińczowski 

pińczowski
brak 4.87% 5.20% 5.54% 5.87% 6.20% 6.54% 6.87% 7.20% 7.53% 7.87%
danych 5.19% 5.53% 5.86% 6.19% 6.53% 6.86% 7.19% 7.52% 7.86% 8.2%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:34 550
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:6 091
Liczba ważnych kart:6 091
Frekwencja wyborcza:17.63%
Liczba głosów ważnych:5 847
% głosów ważnych:95.99%
Liczba głosów na listy komitetu:415
% 7.10%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Działoszyce 4 431  649  649  623  34  5.46
Kije 3 745  648  648  615  40  6.50
Michałów 3 885  615  615  575  28  4.87
Pińczów 18 589  3 549  3 549  3 427  281  8.20
Złota 3 900  630  630  607  32  5.27
Ogółem 34 550  6 091  6 091  5 847  415  7.10
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ŻÓŁTEK Stanisław Józef 133 32.05 2.27
BERKOWICZ Konrad Szczepan 113 27.23 1.93
LEWICKI Dawid Marian 63 15.18 1.08
JAMRO Szymon 12 2.89 0.21
SZTERLEJA Barbara Maria 1 0.24 0.02
CZARNEK Norbert Jerzy 5 1.20 0.09
BANDUŁA Magdalena Maria 10 2.41 0.17
RYŚ Anna Magdalena 16 3.86 0.27
SAWICKA Nina Anna 9 2.17 0.15
SZATAN Jarosław Kazimierz 53 12.77 0.91