A  A+ A+

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Powiat pińczowski 

pińczowski
brak 14.50% 16.06% 17.62% 19.17% 20.73% 22.29% 23.85% 25.41% 26.96% 28.52%
danych 16.05% 17.61% 19.16% 20.72% 22.28% 23.84% 25.40% 26.95% 28.51% 30.08%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:34 550
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:6 091
Liczba ważnych kart:6 091
Frekwencja wyborcza:17.63%
Liczba głosów ważnych:5 847
% głosów ważnych:95.99%
Liczba głosów na listy komitetu:1 347
% 23.04%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Działoszyce 4 431  649  649  623  121  19.42
Kije 3 745  648  648  615  185  30.08
Michałów 3 885  615  615  575  163  28.35
Pińczów 18 589  3 549  3 549  3 427  790  23.05
Złota 3 900  630  630  607  88  14.50
Ogółem 34 550  6 091  6 091  5 847  1 347  23.04
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
LEGUTKO Ryszard Antoni 311 23.09 5.32
DUDA Andrzej Sebastian 213 15.81 3.64
TERLECKI Ryszard Iwon 7 0.52 0.12
GOSIEWSKA Beata Barbara 668 49.59 11.42
MURZYN Leszek 11 0.82 0.19
PALUCH Anna 18 1.34 0.31
BARTUŚ Barbara Halina 5 0.37 0.09
PĘK Bogdan Marek 78 5.79 1.33
BUBULA Barbara Ewa 27 2.00 0.46
CZESAK Edward Stanisław 9 0.67 0.15