A  A+ A+

Powiat sandomierski 

sandomierski
brak 14.38% 15.26% 16.15% 17.03% 17.92% 18.80% 19.68% 20.57% 21.45% 22.34%
danych 15.25% 16.14% 17.02% 17.91% 18.79% 19.67% 20.56% 21.44% 22.33% 23.22%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:66 464
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:12 479
Liczba ważnych kart:12 478
Frekwencja wyborcza:18.78%
Liczba głosów ważnych:12 043
% głosów ważnych:96.51%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  229  1.90
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  1 556  12.92
10  Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia  38  0.32
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  781  6.49
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  1 941  16.12
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  351  2.91
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  2 337  19.41
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  3 876  32.18
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  704  5.85
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  230  1.91
  Komitety razem 12 043  100

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych
uprawnionych do głosowania wydanych kart
do głosowania
i wysłanych pakietów wyborczych
kart ważnych
(głosów oddanych)
Sandomierz 20 681  4 802  4 802  23.22  4 663  97.11
Dwikozy 7 436  1 123  1 123  15.10  1 085  96.62
Klimontów 6 883  994  994  14.44  951  95.67
Koprzywnica 5 690  1 239  1 239  21.78  1 175  94.83
Łoniów 6 140  1 046  1 046  17.04  1 005  96.08
Obrazów 5 487  798  797  14.53  760  95.36
Samborzec 7 221  1 374  1 374  19.03  1 341  97.60
Wilczyce 3 165  455  455  14.38  444  97.58
Zawichost 3 761  648  648  17.23  619  95.52
Powiat ogółem 66 464  12 479  12 478  18.77  12 043  96.51