A  A+ A+

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Powiat sandomierski 

sandomierski
brak 20.95% 23.46% 25.97% 28.48% 30.99% 33.50% 36.00% 38.51% 41.02% 43.53%
danych 23.45% 25.96% 28.47% 30.98% 33.49% 35.99% 38.50% 41.01% 43.52% 46.04%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:66 464
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:12 479
Liczba ważnych kart:12 478
Frekwencja wyborcza:18.78%
Liczba głosów ważnych:12 043
% głosów ważnych:96.51%
Liczba głosów na listy komitetu:3 876
% 32.18%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Sandomierz 20 681  4 802  4 802  4 663  1 289  27.64
Dwikozy 7 436  1 123  1 123  1 085  305  28.11
Klimontów 6 883  994  994  951  358  37.64
Koprzywnica 5 690  1 239  1 239  1 175  541  46.04
Łoniów 6 140  1 046  1 046  1 005  418  41.59
Obrazów 5 487  798  797  760  225  29.61
Samborzec 7 221  1 374  1 374  1 341  467  34.82
Wilczyce 3 165  455  455  444  93  20.95
Zawichost 3 761  648  648  619  180  29.08
Ogółem 66 464  12 479  12 478  12 043  3 876  32.18
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
LEGUTKO Ryszard Antoni 793 20.46 6.58
DUDA Andrzej Sebastian 715 18.45 5.94
TERLECKI Ryszard Iwon 26 0.67 0.22
GOSIEWSKA Beata Barbara 2 088 53.87 17.34
MURZYN Leszek 29 0.75 0.24
PALUCH Anna 42 1.08 0.35
BARTUŚ Barbara Halina 9 0.23 0.07
PĘK Bogdan Marek 83 2.14 0.69
BUBULA Barbara Ewa 69 1.78 0.57
CZESAK Edward Stanisław 22 0.57 0.18