A  A+ A+

Powiat skarżyski 

skarżyski
brak 17.13% 17.70% 18.27% 18.85% 19.42% 19.99% 20.56% 21.13% 21.71% 22.28%
danych 17.69% 18.26% 18.84% 19.41% 19.98% 20.55% 21.12% 21.70% 22.27% 22.85%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:65 703
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:14 075
Liczba ważnych kart:14 073
Frekwencja wyborcza:21.42%
Liczba głosów ważnych:13 617
% głosów ważnych:96.76%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  353  2.59
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  1 317  9.67
10  Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia  75  0.55
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  921  6.76
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  4 105  30.15
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  453  3.33
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  697  5.12
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  4 692  34.46
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  804  5.90
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  200  1.47
  Komitety razem 13 617  100

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych
uprawnionych do głosowania wydanych kart
do głosowania
i wysłanych pakietów wyborczych
kart ważnych
(głosów oddanych)
Skarżysko-Kamienna 40 295  9 207  9 207  22.85  8 926  96.95
Bliżyn 7 055  1 223  1 223  17.34  1 176  96.16
Łączna 4 256  729  729  17.13  700  96.02
Skarżysko Kościelne 5 163  973  973  18.85  941  96.71
Suchedniów 8 934  1 943  1 941  21.73  1 874  96.55
Powiat ogółem 65 703  14 075  14 073  21.42  13 617  96.76