A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy

Powiat starachowicki 

starachowicki
brak 5.35% 6.26% 7.17% 8.08% 8.99% 9.91% 10.82% 11.73% 12.64% 13.55%
danych 6.25% 7.16% 8.07% 8.98% 9.90% 10.81% 11.72% 12.63% 13.54% 14.46%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:77 174
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:14 367
Liczba ważnych kart:14 361
Frekwencja wyborcza:18.62%
Liczba głosów ważnych:13 939
% głosów ważnych:97.06%
Liczba głosów na listy komitetu:1 623
% 11.64%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Starachowice 43 297  8 704  8 700  8 480  1 226  14.46
Brody 8 949  1 368  1 368  1 325  87  6.57
Mirzec 6 915  1 300  1 300  1 258  115  9.14
Pawłów 12 161  1 828  1 826  1 757  94  5.35
Wąchock 5 852  1 167  1 167  1 119  101  9.03
Ogółem 77 174  14 367  14 361  13 939  1 623  11.64
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
SENYSZYN Joanna 614 37.83 4.40
SZEJNA Andrzej Jan 680 41.90 4.88
ŻURAWSKI Maciej Stanisław 27 1.66 0.19
JASKIERNIA Jerzy Andrzej 187 11.52 1.34
PIETRZYK Sławomir Jan 9 0.55 0.06
ROMANOWSKA Irena Anna 35 2.16 0.25
BERNAT Franciszek Jan 12 0.74 0.09
ORKISZ Jan 15 0.92 0.11
BARTEL Barbara 7 0.43 0.05
BIESIADA Dominika Anna 37 2.28 0.27