A  A+ A+

Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro

Powiat staszowski 

staszowski
brak 5.44% 5.79% 6.14% 6.49% 6.84% 7.19% 7.54% 7.89% 8.24% 8.59%
danych 5.78% 6.13% 6.48% 6.83% 7.18% 7.53% 7.88% 8.23% 8.58% 8.94%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:60 431
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:10 940
Liczba ważnych kart:10 939
Frekwencja wyborcza:18.10%
Liczba głosów ważnych:10 499
% głosów ważnych:95.98%
Liczba głosów na listy komitetu:742
% 7.07%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Bogoria 6 383  969  969  922  52  5.64
Łubnice 3 525  475  475  455  38  8.35
Oleśnica 3 303  757  757  723  45  6.22
Osiek 6 341  1 097  1 097  1 063  95  8.94
Połaniec 9 828  1 924  1 924  1 837  134  7.29
Rytwiany 5 202  706  706  676  58  8.58
Staszów 21 841  4 176  4 175  4 032  277  6.87
Szydłów 4 008  836  836  791  43  5.44
Ogółem 60 431  10 940  10 939  10 499  742  7.07
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ZIOBRO Zbigniew 530 71.43 5.05
WŁOSOWICZ Jacek Władysław 149 20.08 1.42
MULARCZYK Arkadiusz 12 1.62 0.11
SIARKA Edward 9 1.21 0.09
MALEC Lucyna 17 2.29 0.16
KIJ Beata Elżbieta 11 1.48 0.10
GILARSKI Mirosław Jan 1 0.13 0.01
GŁOZAK-ZEMAN Kinga Małgorzata 3 0.40 0.03
KRAMARCZYK Andrzej Antoni 2 0.27 0.02
RAKOCZY Agnieszka Edyta 8 1.08 0.08