A  A+ A+

Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Powiat staszowski 

staszowski
brak 3.32% 4.21% 5.09% 5.98% 6.87% 7.76% 8.64% 9.53% 10.42% 11.30%
danych 4.20% 5.08% 5.97% 6.86% 7.75% 8.63% 9.52% 10.41% 11.29% 12.19%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:60 431
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:10 940
Liczba ważnych kart:10 939
Frekwencja wyborcza:18.10%
Liczba głosów ważnych:10 499
% głosów ważnych:95.98%
Liczba głosów na listy komitetu:805
% 7.67%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Bogoria 6 383  969  969  922  58  6.29
Łubnice 3 525  475  475  455  50  10.99
Oleśnica 3 303  757  757  723  24  3.32
Osiek 6 341  1 097  1 097  1 063  73  6.87
Połaniec 9 828  1 924  1 924  1 837  224  12.19
Rytwiany 5 202  706  706  676  78  11.54
Staszów 21 841  4 176  4 175  4 032  267  6.62
Szydłów 4 008  836  836  791  31  3.92
Ogółem 60 431  10 940  10 939  10 499  805  7.67
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ŻÓŁTEK Stanisław Józef 260 32.30 2.48
BERKOWICZ Konrad Szczepan 294 36.52 2.80
LEWICKI Dawid Marian 81 10.06 0.77
JAMRO Szymon 15 1.86 0.14
SZTERLEJA Barbara Maria 16 1.99 0.15
CZARNEK Norbert Jerzy 10 1.24 0.10
BANDUŁA Magdalena Maria 24 2.98 0.23
RYŚ Anna Magdalena 22 2.73 0.21
SAWICKA Nina Anna 19 2.36 0.18
SZATAN Jarosław Kazimierz 64 7.95 0.61