A  A+ A+

Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro

Powiat chodzieski 

chodzieski
brak 2.01% 2.21% 2.42% 2.62% 2.83% 3.03% 3.23% 3.44% 3.64% 3.85%
danych 2.20% 2.41% 2.61% 2.82% 3.02% 3.22% 3.43% 3.63% 3.84% 4.05%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:37 681
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:7 881
Liczba ważnych kart:7 881
Frekwencja wyborcza:20.92%
Liczba głosów ważnych:7 456
% głosów ważnych:94.61%
Liczba głosów na listy komitetu:238
% 3.19%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Chodzież 15 767  3 807  3 807  3 621  131  3.62
Budzyń 6 618  1 116  1 116  1 057  25  2.37
Chodzież 4 541  863  863  814  33  4.05
Margonin 4 906  1 099  1 099  1 044  21  2.01
Szamocin 5 849  996  996  920  28  3.04
Ogółem 37 681  7 881  7 881  7 456  238  3.19
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
DERA Andrzej Mikołaj 70 29.41 0.94
TOMCZAK Witold Stanisław 75 31.51 1.01
PIETRZYKOWSKA-ĆWIEK Grażyna 16 6.72 0.21
JĘDRECKA Jolanta Janina 14 5.88 0.19
PROSTKO-PROSTYŃSKI Michał 4 1.68 0.05
MYKYTYN Anna Beata 14 5.88 0.19
SOBKOWIAK Łukasz Wojciech 10 4.20 0.13
DOBOSZ Małgorzata Agnieszka 10 4.20 0.13
CHĄDZYŃSKA Małgorzata 13 5.46 0.17
MASŁOWSKI Arkadiusz 12 5.04 0.16