A  A+ A+

Powiat chodzieski 

chodzieski
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:37 681
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:7 881
Liczba ważnych kart:7 881
Frekwencja wyborcza:20.92%
Liczba głosów ważnych:7 456
% głosów ważnych:94.61%
Liczba głosów na listy komitetu:0
% 0.00%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Chodzież 15 767  3 807  3 807  3 621  0.00
Budzyń 6 618  1 116  1 116  1 057  0.00
Chodzież 4 541  863  863  814  0.00
Margonin 4 906  1 099  1 099  1 044  0.00
Szamocin 5 849  996  996  920  0.00
Ogółem 37 681  7 881  7 881  7 456  0.00
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne