A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Powiat chodzieski 

chodzieski
brak 0.65% 0.77% 0.88% 1.00% 1.12% 1.24% 1.35% 1.47% 1.59% 1.70%
danych 0.76% 0.87% 0.99% 1.11% 1.23% 1.34% 1.46% 1.58% 1.69% 1.82%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:37 681
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:7 881
Liczba ważnych kart:7 881
Frekwencja wyborcza:20.92%
Liczba głosów ważnych:7 456
% głosów ważnych:94.61%
Liczba głosów na listy komitetu:88
% 1.18%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Chodzież 15 767  3 807  3 807  3 621  33  0.91
Budzyń 6 618  1 116  1 116  1 057  19  1.80
Chodzież 4 541  863  863  814  11  1.35
Margonin 4 906  1 099  1 099  1 044  19  1.82
Szamocin 5 849  996  996  920  0.65
Ogółem 37 681  7 881  7 881  7 456  88  1.18
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
JÓZWIAK Bartosz 22 25.00 0.30
WITZBERG Maciej 10 11.36 0.13
WIŚNIEWSKI Maciej 12 13.64 0.16
BŁOSZYK Klaudia Justyna 6 6.82 0.08
JANUSZ Agata Joanna 10 11.36 0.13
JANKOWSKI Maciej Filip 8 9.09 0.11
TOMASZEWSKA Agnieszka 9 10.23 0.12
SMEKTAŁA Aleksandra Agnieszka 7 7.95 0.09
HANC Tomasz Ryszard 4 4.55 0.05