A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy

Powiat gostyński 

gostyński
brak 10.26% 10.64% 11.02% 11.40% 11.78% 12.16% 12.54% 12.92% 13.30% 13.68%
danych 10.63% 11.01% 11.39% 11.77% 12.15% 12.53% 12.91% 13.29% 13.67% 14.06%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:60 992
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:10 129
Liczba ważnych kart:10 128
Frekwencja wyborcza:16.61%
Liczba głosów ważnych:9 674
% głosów ważnych:95.52%
Liczba głosów na listy komitetu:1 232
% 12.74%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Borek Wielkopolski 6 074  879  879  835  86  10.30
Gostyń 22 520  4 213  4 213  4 061  571  14.06
Krobia 10 342  1 576  1 576  1 521  185  12.16
Pępowo 4 739  895  895  847  103  12.16
Piaski 6 869  1 084  1 084  1 015  130  12.81
Pogorzela 4 077  649  649  615  77  12.52
Poniec 6 371  833  832  780  80  10.26
Ogółem 60 992  10 129  10 128  9 674  1 232  12.74
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ŁYBACKA Krystyna Maria 684 55.52 7.07
SZCZEPAŃSKI Wiesław Andrzej 366 29.71 3.78
KRETKOWSKA Katarzyna Maria 37 3.00 0.38
TOMASZEWSKI Tadeusz 23 1.87 0.24
KACZMAREK-LEKI Vanessa Małgorzata 19 1.54 0.20
AJCHLER Romuald Kazimierz 14 1.14 0.14
STREKER-DEMBIŃSKA Elżbieta 6 0.49 0.06
NIEDBAŁA Marek Leon 43 3.49 0.44
WITKOWSKA Karolina Joanna 25 2.03 0.26
ALEKSANDRZAK Leszek Grzegorz 15 1.22 0.16