A  A+ A+

Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro

Powiat jarociński 

jarociński
brak 3.62% 3.83% 4.04% 4.25% 4.46% 4.67% 4.88% 5.09% 5.30% 5.51%
danych 3.82% 4.03% 4.24% 4.45% 4.66% 4.87% 5.08% 5.29% 5.50% 5.72%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:56 891
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:11 539
Liczba ważnych kart:11 536
Frekwencja wyborcza:20.28%
Liczba głosów ważnych:10 719
% głosów ważnych:92.92%
Liczba głosów na listy komitetu:430
% 4.01%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Jaraczewo 6 588  1 090  1 090  997  57  5.72
Jarocin 36 290  8 324  8 322  7 734  280  3.62
Kotlin 5 736  868  868  814  45  5.53
Żerków 8 277  1 257  1 256  1 174  48  4.09
Ogółem 56 891  11 539  11 536  10 719  430  4.01
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
DERA Andrzej Mikołaj 154 35.81 1.44
TOMCZAK Witold Stanisław 153 35.58 1.43
PIETRZYKOWSKA-ĆWIEK Grażyna 30 6.98 0.28
JĘDRECKA Jolanta Janina 12 2.79 0.11
PROSTKO-PROSTYŃSKI Michał 11 2.56 0.10
MYKYTYN Anna Beata 9 2.09 0.08
SOBKOWIAK Łukasz Wojciech 10 2.33 0.09
DOBOSZ Małgorzata Agnieszka 14 3.26 0.13
CHĄDZYŃSKA Małgorzata 8 1.86 0.07
MASŁOWSKI Arkadiusz 29 6.74 0.27