A  A+ A+

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Powiat jarociński 

jarociński
brak 26.07% 26.94% 27.81% 28.67% 29.54% 30.41% 31.28% 32.15% 33.01% 33.88%
danych 26.93% 27.80% 28.66% 29.53% 30.40% 31.27% 32.14% 33.00% 33.87% 34.75%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:56 891
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:11 539
Liczba ważnych kart:11 536
Frekwencja wyborcza:20.28%
Liczba głosów ważnych:10 719
% głosów ważnych:92.92%
Liczba głosów na listy komitetu:2 982
% 27.82%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Jaraczewo 6 588  1 090  1 090  997  290  29.09
Jarocin 36 290  8 324  8 322  7 734  2 016  26.07
Kotlin 5 736  868  868  814  268  32.92
Żerków 8 277  1 257  1 256  1 174  408  34.75
Ogółem 56 891  11 539  11 536  10 719  2 982  27.82
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
CZARNECKI Ryszard Henryk 1 573 52.75 14.67
DZIUBA Tadeusz Antoni 191 6.41 1.78
ROGACKI Adam Maksym 810 27.16 7.56
DERA-SZYMAŃSKA Karolina Teresa 206 6.91 1.92
HINC Sławomir Michał 42 1.41 0.39
WICHNIEWICZ Maria Joanna 44 1.48 0.41
SOWA Marek Jan 27 0.91 0.25
SOBOTA Halina Teresa 33 1.11 0.31
JEMIELITY Ewa Anna 22 0.74 0.21
MASIEL Jan Tadeusz 34 1.14 0.32