A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy

Powiat kaliski 

kaliski
brak 10.89% 12.85% 14.81% 16.77% 18.73% 20.69% 22.64% 24.60% 26.56% 28.52%
danych 12.84% 14.80% 16.76% 18.72% 20.68% 22.63% 24.59% 26.55% 28.51% 30.48%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:66 069
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:11 499
Liczba ważnych kart:11 499
Frekwencja wyborcza:17.40%
Liczba głosów ważnych:11 042
% głosów ważnych:96.03%
Liczba głosów na listy komitetu:1 911
% 17.31%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Blizanów 7 811  1 344  1 344  1 300  183  14.08
Brzeziny 4 629  850  850  821  187  22.78
Ceków-Kolonia 3 833  609  609  572  111  19.41
Godziesze Wielkie 7 305  1 204  1 204  1 166  127  10.89
Koźminek 6 046  906  906  869  113  13.00
Lisków 4 261  800  800  749  198  26.44
Mycielin 3 989  541  541  502  153  30.48
Opatówek 8 595  1 870  1 870  1 805  413  22.88
Stawiszyn 5 813  962  962  918  140  15.25
Szczytniki 6 284  1 164  1 164  1 123  143  12.73
Żelazków 7 503  1 249  1 249  1 217  143  11.75
Ogółem 66 069  11 499  11 499  11 042  1 911  17.31
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ŁYBACKA Krystyna Maria 198 10.36 1.79
SZCZEPAŃSKI Wiesław Andrzej 15 0.78 0.14
KRETKOWSKA Katarzyna Maria 16 0.84 0.14
TOMASZEWSKI Tadeusz 8 0.42 0.07
KACZMAREK-LEKI Vanessa Małgorzata 13 0.68 0.12
AJCHLER Romuald Kazimierz 4 0.21 0.04
STREKER-DEMBIŃSKA Elżbieta 6 0.31 0.05
NIEDBAŁA Marek Leon 6 0.31 0.05
WITKOWSKA Karolina Joanna 11 0.58 0.10
ALEKSANDRZAK Leszek Grzegorz 1 634 85.50 14.80