A  A+ A+

Powiat kaliski 

kaliski
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:66 069
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:11 499
Liczba ważnych kart:11 499
Frekwencja wyborcza:17.40%
Liczba głosów ważnych:11 042
% głosów ważnych:96.03%
Liczba głosów na listy komitetu:0
% 0.00%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Blizanów 7 811  1 344  1 344  1 300  0.00
Brzeziny 4 629  850  850  821  0.00
Ceków-Kolonia 3 833  609  609  572  0.00
Godziesze Wielkie 7 305  1 204  1 204  1 166  0.00
Koźminek 6 046  906  906  869  0.00
Lisków 4 261  800  800  749  0.00
Mycielin 3 989  541  541  502  0.00
Opatówek 8 595  1 870  1 870  1 805  0.00
Stawiszyn 5 813  962  962  918  0.00
Szczytniki 6 284  1 164  1 164  1 123  0.00
Żelazków 7 503  1 249  1 249  1 217  0.00
Ogółem 66 069  11 499  11 499  11 042  0.00
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne