A  A+ A+

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Powiat kaliski 

kaliski
brak 19.76% 21.59% 23.42% 25.24% 27.07% 28.90% 30.73% 32.56% 34.38% 36.21%
danych 21.58% 23.41% 25.23% 27.06% 28.89% 30.72% 32.55% 34.37% 36.20% 38.04%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:66 069
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:11 499
Liczba ważnych kart:11 499
Frekwencja wyborcza:17.40%
Liczba głosów ważnych:11 042
% głosów ważnych:96.03%
Liczba głosów na listy komitetu:3 496
% 31.66%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Blizanów 7 811  1 344  1 344  1 300  346  26.62
Brzeziny 4 629  850  850  821  230  28.01
Ceków-Kolonia 3 833  609  609  572  113  19.76
Godziesze Wielkie 7 305  1 204  1 204  1 166  442  37.91
Koźminek 6 046  906  906  869  288  33.14
Lisków 4 261  800  800  749  201  26.84
Mycielin 3 989  541  541  502  132  26.29
Opatówek 8 595  1 870  1 870  1 805  591  32.74
Stawiszyn 5 813  962  962  918  289  31.48
Szczytniki 6 284  1 164  1 164  1 123  401  35.71
Żelazków 7 503  1 249  1 249  1 217  463  38.04
Ogółem 66 069  11 499  11 499  11 042  3 496  31.66
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
CZARNECKI Ryszard Henryk 1 311 37.50 11.87
DZIUBA Tadeusz Antoni 74 2.12 0.67
ROGACKI Adam Maksym 1 902 54.41 17.23
DERA-SZYMAŃSKA Karolina Teresa 83 2.37 0.75
HINC Sławomir Michał 13 0.37 0.12
WICHNIEWICZ Maria Joanna 23 0.66 0.21
SOWA Marek Jan 26 0.74 0.24
SOBOTA Halina Teresa 25 0.72 0.23
JEMIELITY Ewa Anna 18 0.51 0.16
MASIEL Jan Tadeusz 21 0.60 0.19