A  A+ A+

Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro

Powiat kępiński 

kępiński
brak 4.35% 4.75% 5.14% 5.54% 5.93% 6.33% 6.73% 7.12% 7.52% 7.91%
danych 4.74% 5.13% 5.53% 5.92% 6.32% 6.72% 7.11% 7.51% 7.90% 8.31%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:44 736
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:10 945
Liczba ważnych kart:10 945
Frekwencja wyborcza:24.47%
Liczba głosów ważnych:10 514
% głosów ważnych:96.06%
Liczba głosów na listy komitetu:728
% 6.92%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Baranów 6 096  1 487  1 487  1 416  93  6.57
Bralin 4 634  1 172  1 172  1 122  73  6.51
Kępno 19 757  5 335  5 335  5 166  394  7.63
Łęka Opatowska 4 154  951  951  902  75  8.31
Perzów 3 066  511  511  494  26  5.26
Rychtal 3 172  615  615  575  25  4.35
Trzcinica 3 857  874  874  839  42  5.01
Ogółem 44 736  10 945  10 945  10 514  728  6.92
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
DERA Andrzej Mikołaj 193 26.51 1.84
TOMCZAK Witold Stanisław 353 48.49 3.36
PIETRZYKOWSKA-ĆWIEK Grażyna 8 1.10 0.08
JĘDRECKA Jolanta Janina 140 19.23 1.33
PROSTKO-PROSTYŃSKI Michał 6 0.82 0.06
MYKYTYN Anna Beata 5 0.69 0.05
SOBKOWIAK Łukasz Wojciech 6 0.82 0.06
DOBOSZ Małgorzata Agnieszka 6 0.82 0.06
CHĄDZYŃSKA Małgorzata 7 0.96 0.07
MASŁOWSKI Arkadiusz 4 0.55 0.04