A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina

Powiat kępiński 

kępiński
brak 0.40% 0.53% 0.66% 0.79% 0.92% 1.05% 1.17% 1.30% 1.43% 1.56%
danych 0.52% 0.65% 0.78% 0.91% 1.04% 1.16% 1.29% 1.42% 1.55% 1.69%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:44 736
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:10 945
Liczba ważnych kart:10 945
Frekwencja wyborcza:24.47%
Liczba głosów ważnych:10 514
% głosów ważnych:96.06%
Liczba głosów na listy komitetu:128
% 1.22%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Baranów 6 096  1 487  1 487  1 416  22  1.55
Bralin 4 634  1 172  1 172  1 122  19  1.69
Kępno 19 757  5 335  5 335  5 166  55  1.06
Łęka Opatowska 4 154  951  951  902  12  1.33
Perzów 3 066  511  511  494  0.40
Rychtal 3 172  615  615  575  1.04
Trzcinica 3 857  874  874  839  12  1.43
Ogółem 44 736  10 945  10 945  10 514  128  1.22
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
LIPIŃSKI Dariusz Tadeusz 75 58.59 0.71
FRANKIEWICZ Joanna Dorota 8 6.25 0.08
MIRECKA-KATULSKA Agnieszka 5 3.91 0.05
MICHALAK Agnieszka 13 10.16 0.12
PIECHOWIAK Grzegorz 6 4.69 0.06
BRĘCZEWSKA Andżelika 4 3.13 0.04
STRZYŻEWSKI Rafał 6 4.69 0.06
JARMUSZKIEWICZ Krystian 2 1.56 0.02
GÓRECKI Robert Jarosław 4 3.13 0.04
BARYS Elżbieta Krystyna 5 3.91 0.05