A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy

Powiat kępiński 

kępiński
brak 1.87% 2.29% 2.71% 3.14% 3.56% 3.98% 4.40% 4.82% 5.25% 5.67%
danych 2.28% 2.70% 3.13% 3.55% 3.97% 4.39% 4.81% 5.24% 5.66% 6.09%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:44 736
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:10 945
Liczba ważnych kart:10 945
Frekwencja wyborcza:24.47%
Liczba głosów ważnych:10 514
% głosów ważnych:96.06%
Liczba głosów na listy komitetu:358
% 3.40%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Baranów 6 096  1 487  1 487  1 416  32  2.26
Bralin 4 634  1 172  1 172  1 122  21  1.87
Kępno 19 757  5 335  5 335  5 166  198  3.83
Łęka Opatowska 4 154  951  951  902  18  2.00
Perzów 3 066  511  511  494  16  3.24
Rychtal 3 172  615  615  575  35  6.09
Trzcinica 3 857  874  874  839  38  4.53
Ogółem 44 736  10 945  10 945  10 514  358  3.40
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ŁYBACKA Krystyna Maria 261 72.91 2.48
SZCZEPAŃSKI Wiesław Andrzej 16 4.47 0.15
KRETKOWSKA Katarzyna Maria 15 4.19 0.14
TOMASZEWSKI Tadeusz 12 3.35 0.11
KACZMAREK-LEKI Vanessa Małgorzata 19 5.31 0.18
AJCHLER Romuald Kazimierz 3 0.84 0.03
STREKER-DEMBIŃSKA Elżbieta 3 0.84 0.03
NIEDBAŁA Marek Leon 6 1.68 0.06
WITKOWSKA Karolina Joanna 8 2.23 0.08
ALEKSANDRZAK Leszek Grzegorz 15 4.19 0.14