A  A+ A+

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

Powiat kępiński 

kępiński
brak 8.34% 9.05% 9.76% 10.46% 11.17% 11.88% 12.59% 13.30% 14.00% 14.71%
danych 9.04% 9.75% 10.45% 11.16% 11.87% 12.58% 13.29% 13.99% 14.70% 15.42%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:44 736
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:10 945
Liczba ważnych kart:10 945
Frekwencja wyborcza:24.47%
Liczba głosów ważnych:10 514
% głosów ważnych:96.06%
Liczba głosów na listy komitetu:1 287
% 12.24%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Baranów 6 096  1 487  1 487  1 416  131  9.25
Bralin 4 634  1 172  1 172  1 122  173  15.42
Kępno 19 757  5 335  5 335  5 166  733  14.19
Łęka Opatowska 4 154  951  951  902  79  8.76
Perzów 3 066  511  511  494  50  10.12
Rychtal 3 172  615  615  575  51  8.87
Trzcinica 3 857  874  874  839  70  8.34
Ogółem 44 736  10 945  10 945  10 514  1 287  12.24
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KOZŁOWSKA-RAJEWICZ Agnieszka 472 36.67 4.49
SZEJNFELD Adam Stanisław 535 41.57 5.09
WOŹNIAK Marek 134 10.41 1.27
WASZAK Małgorzata 36 2.80 0.34
WODZIŃSKA Marzena Renata 43 3.34 0.41
PIWOŃSKI Krzysztof Benedykt 14 1.09 0.13
PILAK Dariusz Józef 12 0.93 0.11
WILKOSZARSKA Krystyna 6 0.47 0.06
CZACHURA Barbara Henryka 12 0.93 0.11
STULIGROSZ Michał 23 1.79 0.22