A  A+ A+

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Powiat kępiński 

kępiński
brak 12.31% 13.39% 14.46% 15.54% 16.62% 17.70% 18.77% 19.85% 20.93% 22.00%
danych 13.38% 14.45% 15.53% 16.61% 17.69% 18.76% 19.84% 20.92% 21.99% 23.08%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:44 736
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:10 945
Liczba ważnych kart:10 945
Frekwencja wyborcza:24.47%
Liczba głosów ważnych:10 514
% głosów ważnych:96.06%
Liczba głosów na listy komitetu:1 686
% 16.04%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Baranów 6 096  1 487  1 487  1 416  259  18.29
Bralin 4 634  1 172  1 172  1 122  207  18.45
Kępno 19 757  5 335  5 335  5 166  731  14.15
Łęka Opatowska 4 154  951  951  902  111  12.31
Perzów 3 066  511  511  494  114  23.08
Rychtal 3 172  615  615  575  111  19.30
Trzcinica 3 857  874  874  839  153  18.24
Ogółem 44 736  10 945  10 945  10 514  1 686  16.04
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
CZARNECKI Ryszard Henryk 1 034 61.33 9.83
DZIUBA Tadeusz Antoni 123 7.30 1.17
ROGACKI Adam Maksym 318 18.86 3.02
DERA-SZYMAŃSKA Karolina Teresa 118 7.00 1.12
HINC Sławomir Michał 17 1.01 0.16
WICHNIEWICZ Maria Joanna 9 0.53 0.09
SOWA Marek Jan 14 0.83 0.13
SOBOTA Halina Teresa 16 0.95 0.15
JEMIELITY Ewa Anna 11 0.65 0.10
MASIEL Jan Tadeusz 26 1.54 0.25