A  A+ A+

Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro

Powiat kolski 

kolski
brak 3.13% 3.40% 3.66% 3.93% 4.19% 4.46% 4.72% 4.99% 5.25% 5.52%
danych 3.39% 3.65% 3.92% 4.18% 4.45% 4.71% 4.98% 5.24% 5.51% 5.78%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:71 980
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:12 068
Liczba ważnych kart:12 067
Frekwencja wyborcza:16.77%
Liczba głosów ważnych:11 551
% głosów ważnych:95.72%
Liczba głosów na listy komitetu:550
% 4.76%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Koło 18 663  4 254  4 254  4 115  215  5.22
Babiak 6 479  993  992  940  51  5.43
Chodów 2 768  350  350  333  18  5.41
Dąbie 5 433  866  866  816  33  4.04
Grzegorzew 4 539  790  790  748  30  4.01
Kłodawa 10 766  1 588  1 588  1 517  58  3.82
Koło 5 985  907  907  877  38  4.33
Kościelec 5 394  721  721  692  34  4.91
Olszówka 3 803  442  442  416  13  3.13
Osiek Mały 4 652  705  705  675  39  5.78
Przedecz 3 498  452  452  422  21  4.98
Ogółem 71 980  12 068  12 067  11 551  550  4.76
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
DERA Andrzej Mikołaj 189 34.36 1.64
TOMCZAK Witold Stanisław 145 26.36 1.26
PIETRZYKOWSKA-ĆWIEK Grażyna 47 8.55 0.41
JĘDRECKA Jolanta Janina 41 7.45 0.35
PROSTKO-PROSTYŃSKI Michał 12 2.18 0.10
MYKYTYN Anna Beata 28 5.09 0.24
SOBKOWIAK Łukasz Wojciech 18 3.27 0.16
DOBOSZ Małgorzata Agnieszka 33 6.00 0.29
CHĄDZYŃSKA Małgorzata 15 2.73 0.13
MASŁOWSKI Arkadiusz 22 4.00 0.19