A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina

Powiat kolski 

kolski
brak 0.74% 1.00% 1.25% 1.51% 1.76% 2.02% 2.28% 2.53% 2.79% 3.04%
danych 0.99% 1.24% 1.50% 1.75% 2.01% 2.27% 2.52% 2.78% 3.03% 3.3%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:71 980
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:12 068
Liczba ważnych kart:12 067
Frekwencja wyborcza:16.77%
Liczba głosów ważnych:11 551
% głosów ważnych:95.72%
Liczba głosów na listy komitetu:302
% 2.61%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Koło 18 663  4 254  4 254  4 115  128  3.11
Babiak 6 479  993  992  940  0.74
Chodów 2 768  350  350  333  11  3.30
Dąbie 5 433  866  866  816  17  2.08
Grzegorzew 4 539  790  790  748  16  2.14
Kłodawa 10 766  1 588  1 588  1 517  50  3.30
Koło 5 985  907  907  877  22  2.51
Kościelec 5 394  721  721  692  14  2.02
Olszówka 3 803  442  442  416  1.92
Osiek Mały 4 652  705  705  675  22  3.26
Przedecz 3 498  452  452  422  1.66
Ogółem 71 980  12 068  12 067  11 551  302  2.61
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
LIPIŃSKI Dariusz Tadeusz 138 45.70 1.19
FRANKIEWICZ Joanna Dorota 20 6.62 0.17
MIRECKA-KATULSKA Agnieszka 33 10.93 0.29
MICHALAK Agnieszka 28 9.27 0.24
PIECHOWIAK Grzegorz 10 3.31 0.09
BRĘCZEWSKA Andżelika 3 0.99 0.03
STRZYŻEWSKI Rafał 2 0.66 0.02
JARMUSZKIEWICZ Krystian 4 1.32 0.03
GÓRECKI Robert Jarosław 49 16.23 0.42
BARYS Elżbieta Krystyna 15 4.97 0.13