A  A+ A+

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Powiat kolski 

kolski
brak 31.57% 33.71% 35.84% 37.98% 40.12% 42.26% 44.39% 46.53% 48.67% 50.80%
danych 33.70% 35.83% 37.97% 40.11% 42.25% 44.38% 46.52% 48.66% 50.79% 52.94%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:71 980
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:12 068
Liczba ważnych kart:12 067
Frekwencja wyborcza:16.77%
Liczba głosów ważnych:11 551
% głosów ważnych:95.72%
Liczba głosów na listy komitetu:4 308
% 37.30%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Koło 18 663  4 254  4 254  4 115  1 299  31.57
Babiak 6 479  993  992  940  334  35.53
Chodów 2 768  350  350  333  141  42.34
Dąbie 5 433  866  866  816  432  52.94
Grzegorzew 4 539  790  790  748  299  39.97
Kłodawa 10 766  1 588  1 588  1 517  574  37.84
Koło 5 985  907  907  877  372  42.42
Kościelec 5 394  721  721  692  254  36.71
Olszówka 3 803  442  442  416  164  39.42
Osiek Mały 4 652  705  705  675  296  43.85
Przedecz 3 498  452  452  422  143  33.89
Ogółem 71 980  12 068  12 067  11 551  4 308  37.30
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
CZARNECKI Ryszard Henryk 3 114 72.28 26.96
DZIUBA Tadeusz Antoni 246 5.71 2.13
ROGACKI Adam Maksym 447 10.38 3.87
DERA-SZYMAŃSKA Karolina Teresa 197 4.57 1.71
HINC Sławomir Michał 66 1.53 0.57
WICHNIEWICZ Maria Joanna 49 1.14 0.42
SOWA Marek Jan 56 1.30 0.48
SOBOTA Halina Teresa 67 1.56 0.58
JEMIELITY Ewa Anna 29 0.67 0.25
MASIEL Jan Tadeusz 37 0.86 0.32