A  A+ A+

Powiat międzychodzki 

międzychodzki
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:29 199
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:4 866
Liczba ważnych kart:4 866
Frekwencja wyborcza:16.66%
Liczba głosów ważnych:4 585
% głosów ważnych:94.23%
Liczba głosów na listy komitetu:0
% 0.00%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Chrzypsko Wielkie 2 654  407  407  386  0.00
Kwilcz 4 869  771  771  706  0.00
Międzychód 14 708  2 594  2 594  2 445  0.00
Sieraków 6 968  1 094  1 094  1 048  0.00
Ogółem 29 199  4 866  4 866  4 585  0.00
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne