A  A+ A+

Powiat obornicki 

obornicki
brak 17.81% 18.13% 18.45% 18.76% 19.08% 19.40% 19.72% 20.04% 20.35% 20.67%
danych 18.12% 18.44% 18.75% 19.07% 19.39% 19.71% 20.03% 20.34% 20.66% 20.99%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:45 531
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:9 223
Liczba ważnych kart:9 215
Frekwencja wyborcza:20.26%
Liczba głosów ważnych:8 742
% głosów ważnych:94.87%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  807  9.23
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  1 035  11.84
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  491  5.62
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  2 801  32.04
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  193  2.21
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  996  11.39
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  1 833  20.97
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  387  4.43
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  199  2.28
  Komitety razem 8 742  100

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych
uprawnionych do głosowania wydanych kart
do głosowania
i wysłanych pakietów wyborczych
kart ważnych
(głosów oddanych)
Oborniki 26 101  5 481  5 478  20.99  5 241  95.67
Rogoźno 13 780  2 736  2 731  19.82  2 555  93.56
Ryczywół 5 650  1 006  1 006  17.81  946  94.04
Powiat ogółem 45 531  9 223  9 215  20.24  8 742  94.87