A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy

Powiat ostrowski 

ostrowski
brak 4.88% 5.51% 6.15% 6.78% 7.41% 8.05% 8.68% 9.31% 9.94% 10.58%
danych 5.50% 6.14% 6.77% 7.40% 8.04% 8.67% 9.30% 9.93% 10.57% 11.21%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:129 619
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:27 672
Liczba ważnych kart:27 671
Frekwencja wyborcza:21.35%
Liczba głosów ważnych:26 535
% głosów ważnych:95.89%
Liczba głosów na listy komitetu:2 314
% 8.72%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Ostrów Wielkopolski 59 691  14 554  14 553  14 048  1 575  11.21
Nowe Skalmierzyce 12 163  2 225  2 225  2 116  148  6.99
Odolanów 11 318  2 563  2 563  2 413  125  5.18
Ostrów Wielkopolski 14 892  2 696  2 696  2 587  166  6.42
Przygodzice 9 431  2 092  2 092  2 009  116  5.77
Raszków 9 222  1 543  1 543  1 476  72  4.88
Sieroszewice 7 709  1 090  1 090  1 039  69  6.64
Sośnie 5 193  909  909  847  43  5.08
Ogółem 129 619  27 672  27 671  26 535  2 314  8.72
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ŁYBACKA Krystyna Maria 1 094 47.28 4.12
SZCZEPAŃSKI Wiesław Andrzej 61 2.64 0.23
KRETKOWSKA Katarzyna Maria 44 1.90 0.17
TOMASZEWSKI Tadeusz 31 1.34 0.12
KACZMAREK-LEKI Vanessa Małgorzata 772 33.36 2.91
AJCHLER Romuald Kazimierz 11 0.48 0.04
STREKER-DEMBIŃSKA Elżbieta 12 0.52 0.05
NIEDBAŁA Marek Leon 20 0.86 0.08
WITKOWSKA Karolina Joanna 69 2.98 0.26
ALEKSANDRZAK Leszek Grzegorz 200 8.64 0.75