A  A+ A+

Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Powiat ostrowski 

ostrowski
brak 5.20% 5.52% 5.84% 6.16% 6.48% 6.81% 7.13% 7.45% 7.77% 8.09%
danych 5.51% 5.83% 6.15% 6.47% 6.80% 7.12% 7.44% 7.76% 8.08% 8.41%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:129 619
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:27 672
Liczba ważnych kart:27 671
Frekwencja wyborcza:21.35%
Liczba głosów ważnych:26 535
% głosów ważnych:95.89%
Liczba głosów na listy komitetu:1 798
% 6.78%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Ostrów Wielkopolski 59 691  14 554  14 553  14 048  892  6.35
Nowe Skalmierzyce 12 163  2 225  2 225  2 116  178  8.41
Odolanów 11 318  2 563  2 563  2 413  190  7.87
Ostrów Wielkopolski 14 892  2 696  2 696  2 587  187  7.23
Przygodzice 9 431  2 092  2 092  2 009  135  6.72
Raszków 9 222  1 543  1 543  1 476  106  7.18
Sieroszewice 7 709  1 090  1 090  1 039  54  5.20
Sośnie 5 193  909  909  847  56  6.61
Ogółem 129 619  27 672  27 671  26 535  1 798  6.78
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KOPACZ Zygmunt Bolesław 911 50.67 3.43
ADAMCZAK Michał Marek 130 7.23 0.49
ŻUPAŃSKA-ADAMIAK Janina 53 2.95 0.20
RYBARCZYK Tomasz 36 2.00 0.14
SZYMAŃSKI Kasper Jakub 218 12.12 0.82
KURASZKIEWICZ Joanna Małgorzata 40 2.22 0.15
INDRZEJCZAK Dawid 30 1.67 0.11
OSTASZEWSKA Agata Jadwiga 43 2.39 0.16
WAWRZYNIAK Piotr Bogusław 46 2.56 0.17
CZYŻ Natalia Maria 291 16.18 1.10