A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Powiat ostrowski 

ostrowski
brak 0.50% 0.66% 0.82% 0.99% 1.15% 1.31% 1.47% 1.63% 1.80% 1.96%
danych 0.65% 0.81% 0.98% 1.14% 1.30% 1.46% 1.62% 1.79% 1.95% 2.12%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:129 619
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:27 672
Liczba ważnych kart:27 671
Frekwencja wyborcza:21.35%
Liczba głosów ważnych:26 535
% głosów ważnych:95.89%
Liczba głosów na listy komitetu:235
% 0.89%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Ostrów Wielkopolski 59 691  14 554  14 553  14 048  123  0.88
Nowe Skalmierzyce 12 163  2 225  2 225  2 116  15  0.71
Odolanów 11 318  2 563  2 563  2 413  12  0.50
Ostrów Wielkopolski 14 892  2 696  2 696  2 587  26  1.01
Przygodzice 9 431  2 092  2 092  2 009  12  0.60
Raszków 9 222  1 543  1 543  1 476  16  1.08
Sieroszewice 7 709  1 090  1 090  1 039  22  2.12
Sośnie 5 193  909  909  847  1.06
Ogółem 129 619  27 672  27 671  26 535  235  0.89
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
JÓZWIAK Bartosz 111 47.23 0.42
WITZBERG Maciej 14 5.96 0.05
WIŚNIEWSKI Maciej 16 6.81 0.06
BŁOSZYK Klaudia Justyna 16 6.81 0.06
JANUSZ Agata Joanna 12 5.11 0.05
JANKOWSKI Maciej Filip 13 5.53 0.05
TOMASZEWSKA Agnieszka 21 8.94 0.08
SMEKTAŁA Aleksandra Agnieszka 23 9.79 0.09
HANC Tomasz Ryszard 9 3.83 0.03