A  A+ A+

Powiat ostrzeszowski 

ostrzeszowski
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:43 839
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:9 862
Liczba ważnych kart:9 858
Frekwencja wyborcza:22.50%
Liczba głosów ważnych:9 419
% głosów ważnych:95.55%
Liczba głosów na listy komitetu:0
% 0.00%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Czajków 2 066  387  387  373  0.00
Doruchów 4 110  795  795  762  0.00
Grabów nad Prosną 6 233  1 455  1 455  1 383  0.00
Kobyla Góra 4 773  1 110  1 110  1 034  0.00
Kraszewice 2 870  595  595  566  0.00
Mikstat 4 935  875  875  846  0.00
Ostrzeszów 18 852  4 645  4 641  4 455  0.00
Ogółem 43 839  9 862  9 858  9 419  0.00
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne