A  A+ A+

Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro

Powiat pleszewski 

pleszewski
brak 2.71% 3.27% 3.84% 4.40% 4.97% 5.53% 6.09% 6.66% 7.22% 7.79%
danych 3.26% 3.83% 4.39% 4.96% 5.52% 6.08% 6.65% 7.21% 7.78% 8.35%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:50 046
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:8 599
Liczba ważnych kart:8 595
Frekwencja wyborcza:17.18%
Liczba głosów ważnych:8 169
% głosów ważnych:95.04%
Liczba głosów na listy komitetu:391
% 4.79%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Chocz 3 786  490  490  475  18  3.79
Czermin 3 839  619  619  563  47  8.35
Dobrzyca 6 559  1 114  1 114  1 035  40  3.86
Gizałki 3 630  508  508  480  13  2.71
Gołuchów 8 193  1 500  1 499  1 439  64  4.45
Pleszew 24 039  4 368  4 365  4 177  209  5.00
Ogółem 50 046  8 599  8 595  8 169  391  4.79
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
DERA Andrzej Mikołaj 126 32.23 1.54
TOMCZAK Witold Stanisław 184 47.06 2.25
PIETRZYKOWSKA-ĆWIEK Grażyna 16 4.09 0.20
JĘDRECKA Jolanta Janina 6 1.53 0.07
PROSTKO-PROSTYŃSKI Michał 6 1.53 0.07
MYKYTYN Anna Beata 6 1.53 0.07
SOBKOWIAK Łukasz Wojciech 9 2.30 0.11
DOBOSZ Małgorzata Agnieszka 17 4.35 0.21
CHĄDZYŃSKA Małgorzata 5 1.28 0.06
MASŁOWSKI Arkadiusz 16 4.09 0.20