A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina

Powiat pleszewski 

pleszewski
brak 0.42% 0.59% 0.75% 0.92% 1.08% 1.25% 1.42% 1.58% 1.75% 1.91%
danych 0.58% 0.74% 0.91% 1.07% 1.24% 1.41% 1.57% 1.74% 1.90% 2.08%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:50 046
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:8 599
Liczba ważnych kart:8 595
Frekwencja wyborcza:17.18%
Liczba głosów ważnych:8 169
% głosów ważnych:95.04%
Liczba głosów na listy komitetu:143
% 1.75%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Chocz 3 786  490  490  475  0.42
Czermin 3 839  619  619  563  1.07
Dobrzyca 6 559  1 114  1 114  1 035  18  1.74
Gizałki 3 630  508  508  480  1.25
Gołuchów 8 193  1 500  1 499  1 439  24  1.67
Pleszew 24 039  4 368  4 365  4 177  87  2.08
Ogółem 50 046  8 599  8 595  8 169  143  1.75
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
LIPIŃSKI Dariusz Tadeusz 65 45.45 0.80
FRANKIEWICZ Joanna Dorota 15 10.49 0.18
MIRECKA-KATULSKA Agnieszka 8 5.59 0.10
MICHALAK Agnieszka 19 13.29 0.23
PIECHOWIAK Grzegorz 10 6.99 0.12
BRĘCZEWSKA Andżelika 8 5.59 0.10
STRZYŻEWSKI Rafał 5 3.50 0.06
JARMUSZKIEWICZ Krystian 2 1.40 0.02
GÓRECKI Robert Jarosław 3 2.10 0.04
BARYS Elżbieta Krystyna 8 5.59 0.10