A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy

Powiat pleszewski 

pleszewski
brak 7.50% 8.33% 9.16% 9.99% 10.82% 11.65% 12.47% 13.30% 14.13% 14.96%
danych 8.32% 9.15% 9.98% 10.81% 11.64% 12.46% 13.29% 14.12% 14.95% 15.79%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:50 046
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:8 599
Liczba ważnych kart:8 595
Frekwencja wyborcza:17.18%
Liczba głosów ważnych:8 169
% głosów ważnych:95.04%
Liczba głosów na listy komitetu:821
% 10.05%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Chocz 3 786  490  490  475  75  15.79
Czermin 3 839  619  619  563  50  8.88
Dobrzyca 6 559  1 114  1 114  1 035  90  8.70
Gizałki 3 630  508  508  480  36  7.50
Gołuchów 8 193  1 500  1 499  1 439  122  8.48
Pleszew 24 039  4 368  4 365  4 177  448  10.73
Ogółem 50 046  8 599  8 595  8 169  821  10.05
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ŁYBACKA Krystyna Maria 476 57.98 5.83
SZCZEPAŃSKI Wiesław Andrzej 55 6.70 0.67
KRETKOWSKA Katarzyna Maria 19 2.31 0.23
TOMASZEWSKI Tadeusz 20 2.44 0.24
KACZMAREK-LEKI Vanessa Małgorzata 54 6.58 0.66
AJCHLER Romuald Kazimierz 4 0.49 0.05
STREKER-DEMBIŃSKA Elżbieta 5 0.61 0.06
NIEDBAŁA Marek Leon 21 2.56 0.26
WITKOWSKA Karolina Joanna 23 2.80 0.28
ALEKSANDRZAK Leszek Grzegorz 144 17.54 1.76