A  A+ A+

Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Powiat pleszewski 

pleszewski
brak 3.54% 4.01% 4.47% 4.94% 5.41% 5.88% 6.34% 6.81% 7.28% 7.74%
danych 4.00% 4.46% 4.93% 5.40% 5.87% 6.33% 6.80% 7.27% 7.73% 8.21%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:50 046
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:8 599
Liczba ważnych kart:8 595
Frekwencja wyborcza:17.18%
Liczba głosów ważnych:8 169
% głosów ważnych:95.04%
Liczba głosów na listy komitetu:553
% 6.77%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Chocz 3 786  490  490  475  39  8.21
Czermin 3 839  619  619  563  30  5.33
Dobrzyca 6 559  1 114  1 114  1 035  73  7.05
Gizałki 3 630  508  508  480  17  3.54
Gołuchów 8 193  1 500  1 499  1 439  102  7.09
Pleszew 24 039  4 368  4 365  4 177  292  6.99
Ogółem 50 046  8 599  8 595  8 169  553  6.77
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KOPACZ Zygmunt Bolesław 310 56.06 3.79
ADAMCZAK Michał Marek 57 10.31 0.70
ŻUPAŃSKA-ADAMIAK Janina 15 2.71 0.18
RYBARCZYK Tomasz 22 3.98 0.27
SZYMAŃSKI Kasper Jakub 21 3.80 0.26
KURASZKIEWICZ Joanna Małgorzata 10 1.81 0.12
INDRZEJCZAK Dawid 12 2.17 0.15
OSTASZEWSKA Agata Jadwiga 9 1.63 0.11
WAWRZYNIAK Piotr Bogusław 24 4.34 0.29
CZYŻ Natalia Maria 73 13.20 0.89