A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Powiat pleszewski 

pleszewski
brak 1.05% 1.11% 1.17% 1.23% 1.29% 1.35% 1.40% 1.46% 1.52% 1.58%
danych 1.10% 1.16% 1.22% 1.28% 1.34% 1.39% 1.45% 1.51% 1.57% 1.64%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:50 046
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:8 599
Liczba ważnych kart:8 595
Frekwencja wyborcza:17.18%
Liczba głosów ważnych:8 169
% głosów ważnych:95.04%
Liczba głosów na listy komitetu:117
% 1.43%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Chocz 3 786  490  490  475  1.05
Czermin 3 839  619  619  563  1.24
Dobrzyca 6 559  1 114  1 114  1 035  17  1.64
Gizałki 3 630  508  508  480  1.46
Gołuchów 8 193  1 500  1 499  1 439  19  1.32
Pleszew 24 039  4 368  4 365  4 177  62  1.48
Ogółem 50 046  8 599  8 595  8 169  117  1.43
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
JÓZWIAK Bartosz 53 45.30 0.65
WITZBERG Maciej 15 12.82 0.18
WIŚNIEWSKI Maciej 11 9.40 0.13
BŁOSZYK Klaudia Justyna 4 3.42 0.05
JANUSZ Agata Joanna 3 2.56 0.04
JANKOWSKI Maciej Filip 11 9.40 0.13
TOMASZEWSKA Agnieszka 5 4.27 0.06
SMEKTAŁA Aleksandra Agnieszka 7 5.98 0.09
HANC Tomasz Ryszard 8 6.84 0.10