A  A+ A+

Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro

Powiat rawicki 

rawicki
brak 2.48% 2.76% 3.03% 3.31% 3.58% 3.86% 4.13% 4.41% 4.68% 4.96%
danych 2.75% 3.02% 3.30% 3.57% 3.85% 4.12% 4.40% 4.67% 4.95% 5.23%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:48 304
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:8 294
Liczba ważnych kart:8 293
Frekwencja wyborcza:17.17%
Liczba głosów ważnych:7 855
% głosów ważnych:94.72%
Liczba głosów na listy komitetu:288
% 3.67%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Bojanowo 7 072  1 068  1 067  1 009  47  4.66
Jutrosin 5 550  852  852  807  20  2.48
Miejska Górka 7 480  1 137  1 137  1 051  55  5.23
Pakosław 3 642  657  657  616  27  4.38
Rawicz 24 560  4 580  4 580  4 372  139  3.18
Ogółem 48 304  8 294  8 293  7 855  288  3.67
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
DERA Andrzej Mikołaj 79 27.43 1.01
TOMCZAK Witold Stanisław 99 34.38 1.26
PIETRZYKOWSKA-ĆWIEK Grażyna 13 4.51 0.17
JĘDRECKA Jolanta Janina 26 9.03 0.33
PROSTKO-PROSTYŃSKI Michał 5 1.74 0.06
MYKYTYN Anna Beata 7 2.43 0.09
SOBKOWIAK Łukasz Wojciech 16 5.56 0.20
DOBOSZ Małgorzata Agnieszka 21 7.29 0.27
CHĄDZYŃSKA Małgorzata 9 3.13 0.11
MASŁOWSKI Arkadiusz 13 4.51 0.17