A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina

Powiat rawicki 

rawicki
brak 0.99% 1.26% 1.54% 1.81% 2.09% 2.36% 2.63% 2.91% 3.18% 3.46%
danych 1.25% 1.53% 1.80% 2.08% 2.35% 2.62% 2.90% 3.17% 3.45% 3.73%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:48 304
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:8 294
Liczba ważnych kart:8 293
Frekwencja wyborcza:17.17%
Liczba głosów ważnych:7 855
% głosów ważnych:94.72%
Liczba głosów na listy komitetu:144
% 1.83%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Bojanowo 7 072  1 068  1 067  1 009  10  0.99
Jutrosin 5 550  852  852  807  10  1.24
Miejska Górka 7 480  1 137  1 137  1 051  14  1.33
Pakosław 3 642  657  657  616  23  3.73
Rawicz 24 560  4 580  4 580  4 372  87  1.99
Ogółem 48 304  8 294  8 293  7 855  144  1.83
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
LIPIŃSKI Dariusz Tadeusz 60 41.67 0.76
FRANKIEWICZ Joanna Dorota 21 14.58 0.27
MIRECKA-KATULSKA Agnieszka 6 4.17 0.08
MICHALAK Agnieszka 14 9.72 0.18
PIECHOWIAK Grzegorz 6 4.17 0.08
BRĘCZEWSKA Andżelika 3 2.08 0.04
STRZYŻEWSKI Rafał 4 2.78 0.05
JARMUSZKIEWICZ Krystian 4 2.78 0.05
GÓRECKI Robert Jarosław 5 3.47 0.06
BARYS Elżbieta Krystyna 21 14.58 0.27