A  A+ A+

Powiat rawicki 

rawicki
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:48 304
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:8 294
Liczba ważnych kart:8 293
Frekwencja wyborcza:17.17%
Liczba głosów ważnych:7 855
% głosów ważnych:94.72%
Liczba głosów na listy komitetu:0
% 0.00%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Bojanowo 7 072  1 068  1 067  1 009  0.00
Jutrosin 5 550  852  852  807  0.00
Miejska Górka 7 480  1 137  1 137  1 051  0.00
Pakosław 3 642  657  657  616  0.00
Rawicz 24 560  4 580  4 580  4 372  0.00
Ogółem 48 304  8 294  8 293  7 855  0.00
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne