A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina

Powiat słupecki 

słupecki
brak 2.08% 2.13% 2.18% 2.23% 2.28% 2.33% 2.38% 2.43% 2.48% 2.53%
danych 2.12% 2.17% 2.22% 2.27% 2.32% 2.37% 2.42% 2.47% 2.52% 2.58%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:48 003
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:8 541
Liczba ważnych kart:8 540
Frekwencja wyborcza:17.79%
Liczba głosów ważnych:8 071
% głosów ważnych:94.51%
Liczba głosów na listy komitetu:183
% 2.27%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Słupca 11 505  2 718  2 718  2 590  54  2.08
Lądek 4 693  668  668  632  16  2.53
Orchowo 3 110  552  552  512  13  2.54
Ostrowite 4 181  612  612  580  13  2.24
Powidz 1 833  459  459  446  10  2.24
Słupca 7 484  1 023  1 023  984  21  2.13
Strzałkowo 7 982  1 461  1 460  1 357  35  2.58
Zagórów 7 215  1 048  1 048  970  21  2.16
Ogółem 48 003  8 541  8 540  8 071  183  2.27
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
LIPIŃSKI Dariusz Tadeusz 93 50.82 1.15
FRANKIEWICZ Joanna Dorota 21 11.48 0.26
MIRECKA-KATULSKA Agnieszka 16 8.74 0.20
MICHALAK Agnieszka 13 7.10 0.16
PIECHOWIAK Grzegorz 10 5.46 0.12
BRĘCZEWSKA Andżelika 5 2.73 0.06
STRZYŻEWSKI Rafał 7 3.83 0.09
JARMUSZKIEWICZ Krystian 0 0.00 0.00
GÓRECKI Robert Jarosław 5 2.73 0.06
BARYS Elżbieta Krystyna 13 7.10 0.16