A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy

Powiat szamotulski 

szamotulski
brak 11.38% 12.30% 13.21% 14.13% 15.04% 15.96% 16.88% 17.79% 18.71% 19.62%
danych 12.29% 13.20% 14.12% 15.03% 15.95% 16.87% 17.78% 18.70% 19.61% 20.54%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:71 559
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:13 465
Liczba ważnych kart:13 461
Frekwencja wyborcza:18.82%
Liczba głosów ważnych:12 755
% głosów ważnych:94.76%
Liczba głosów na listy komitetu:2 034
% 15.95%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Obrzycko 1 887  329  329  305  43  14.10
Duszniki 6 776  1 385  1 385  1 280  214  16.72
Kaźmierz 6 102  1 192  1 192  1 140  160  14.04
Obrzycko 3 440  431  431  406  66  16.26
Ostroróg 3 880  574  574  538  87  16.17
Pniewy 9 711  1 850  1 849  1 748  199  11.38
Szamotuły 23 357  4 824  4 821  4 602  703  15.28
Wronki 16 406  2 880  2 880  2 736  562  20.54
Ogółem 71 559  13 465  13 461  12 755  2 034  15.95
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ŁYBACKA Krystyna Maria 1 098 53.98 8.61
SZCZEPAŃSKI Wiesław Andrzej 26 1.28 0.20
KRETKOWSKA Katarzyna Maria 47 2.31 0.37
TOMASZEWSKI Tadeusz 38 1.87 0.30
KACZMAREK-LEKI Vanessa Małgorzata 26 1.28 0.20
AJCHLER Romuald Kazimierz 714 35.10 5.60
STREKER-DEMBIŃSKA Elżbieta 6 0.29 0.05
NIEDBAŁA Marek Leon 29 1.43 0.23
WITKOWSKA Karolina Joanna 37 1.82 0.29
ALEKSANDRZAK Leszek Grzegorz 13 0.64 0.10