A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy

Powiat wągrowiecki 

wągrowiecki
brak 8.39% 9.55% 10.72% 11.88% 13.05% 14.21% 15.37% 16.54% 17.70% 18.87%
danych 9.54% 10.71% 11.87% 13.04% 14.20% 15.36% 16.53% 17.69% 18.86% 20.03%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:54 272
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:9 778
Liczba ważnych kart:9 778
Frekwencja wyborcza:18.02%
Liczba głosów ważnych:9 268
% głosów ważnych:94.78%
Liczba głosów na listy komitetu:1 404
% 15.15%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Wągrowiec 19 896  4 267  4 267  4 133  656  15.87
Damasławek 4 402  803  803  739  62  8.39
Gołańcz 6 598  1 098  1 098  1 019  157  15.41
Mieścisko 4 747  695  695  659  132  20.03
Skoki 7 118  1 196  1 196  1 136  190  16.73
Wapno 2 419  333  333  290  52  17.93
Wągrowiec 9 092  1 386  1 386  1 292  155  12.00
Ogółem 54 272  9 778  9 778  9 268  1 404  15.15
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ŁYBACKA Krystyna Maria 811 57.76 8.75
SZCZEPAŃSKI Wiesław Andrzej 63 4.49 0.68
KRETKOWSKA Katarzyna Maria 25 1.78 0.27
TOMASZEWSKI Tadeusz 236 16.81 2.55
KACZMAREK-LEKI Vanessa Małgorzata 19 1.35 0.21
AJCHLER Romuald Kazimierz 156 11.11 1.68
STREKER-DEMBIŃSKA Elżbieta 7 0.50 0.08
NIEDBAŁA Marek Leon 58 4.13 0.63
WITKOWSKA Karolina Joanna 23 1.64 0.25
ALEKSANDRZAK Leszek Grzegorz 6 0.43 0.06