A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Powiat wągrowiecki 

wągrowiecki
brak 2.94% 3.26% 3.57% 3.89% 4.20% 4.52% 4.84% 5.15% 5.47% 5.78%
danych 3.25% 3.56% 3.88% 4.19% 4.51% 4.83% 5.14% 5.46% 5.77% 6.1%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:54 272
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:9 778
Liczba ważnych kart:9 778
Frekwencja wyborcza:18.02%
Liczba głosów ważnych:9 268
% głosów ważnych:94.78%
Liczba głosów na listy komitetu:438
% 4.73%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Wągrowiec 19 896  4 267  4 267  4 133  252  6.10
Damasławek 4 402  803  803  739  25  3.38
Gołańcz 6 598  1 098  1 098  1 019  34  3.34
Mieścisko 4 747  695  695  659  33  5.01
Skoki 7 118  1 196  1 196  1 136  41  3.61
Wapno 2 419  333  333  290  15  5.17
Wągrowiec 9 092  1 386  1 386  1 292  38  2.94
Ogółem 54 272  9 778  9 778  9 268  438  4.73
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
SIWIEC Marek Maciej 279 63.70 3.01
ŁUKOMSKA-PYŻALSKA Izabella Dorota 56 12.79 0.60
KŁOSOWSKI Krzysztof 17 3.88 0.18
BANAŚ Paulina Ewa 26 5.94 0.28
BANASZAK Maciej 12 2.74 0.13
PANKOWSKA Justyna Agnieszka 12 2.74 0.13
SCHUPKE Stanisław 2 0.46 0.02
HAJDUŚ Bożena 11 2.51 0.12
OSTROWSKI Krzysztof Mariusz 7 1.60 0.08
KOSIŃSKA Monika 16 3.65 0.17